ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพท่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
18 ต.ค. 2562
2 รับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
16 ก.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไทรขึง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
13 ส.ค. 2562
4 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 มิ.ย. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
14 ธ.ค. 2561
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
12 พ.ย. 2561
7 มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 ต.ค. 2561
8 โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดพัฒนาจิต ประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ต.ค. 2561
9 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
11 ก.ย. 2561
10 โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7